Asbestfonds
Welkom
Het Asbestfonds (AFA) keert vergoedingen uit aan asbestslachtoffers die leiden aan mesothelioom of asbestose. Ook bij een overlijden van het slachtoffer zal het AFA een vergoeding uitbetalen aan eventuele rechthebbenden. Het AFA is werkzaam binnen de schoot van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.
Nieuwsberichten
Steven Ronsmans winst Stipendium (bericht van 09/02/18)
Steven Ronsmans uit Belgie heeft het Machiel van der Woude stipendium gewonnen. Het Nederlandse Instituut Asbestslachtoffers (IAS) keert jaarlijks deze prijs uit aan een onderzoeker die een belangwekkende studie over asbest voert. Steven Ronsmans kreeg de prijs voor zijn studie naar de circa drieduizend werknemers die van 1967 tot 1991 in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel hebben gewerkt. In dit gebouw is overvloedig spuitasbest aangebracht op de staal- en betonconstructie.
Beurs van 15.000 euro voor asbestonderzoek (bericht van 18/10/17)
Het Nederlandse Instituut Asbestslachtoffers (IAS) keert jaarlijks het Machiel van der Woude stipendium uit. Dit is een beurs van 15.000 euro die wordt toegekend aan een onderzoeker die een belangwekkende studie over asbest bij het IAS indient. Voor het eerst komen dit jaar ook studies uit Belgie in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor de beurs, moet de studie in Nederland of Belgie zijn uitgevoerd en moet ze betrekking hebben op het voorkomen, de oorzaak, de diagnostiek of de behandeling van asbestgerelateerde aandoeningen of onderzoek naar de juridische of sociale positie van asbestslachtoffers. De studie moet opgesteld zijn in het Engels of het Nederlands. Om mee te dingen naar het stipendium moet u het inschrijvingsformulier gebruiken dat op de website van het IAS staat. De uiterste inzenddatum is 1 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt aan wie het stipendium wordt toegekend. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam.
Asbestfonds bestaat 10 jaar (bericht van 24/03/17)
Op 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar. In die periode kregen ruim 2700 mensen een vergoeding van het AFA omdat ze het slachtoffer werden van asbestose of mesothelioom (hoofdzakelijk longvlieskanker). Ondertussen ligt een nieuw wetsontwerp klaar waardoor het Asbestfonds binnenkort ook preventieprojecten kan opstarten.
Wat doet het Asbestfonds?
Het AFA werd op 1 april 2007 opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) dat op 1 januari 2017 het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (Fedris) is geworden. Bij de oprichting van het AFA werd er bepaald dat alle inwoners van Belgie die het slachtoffer van asbestose en mesothelioom waren geworden terwijl ze hier aan asbest waren blootgesteld, recht hadden op een vergoeding. Ook hun eventuele nabestaande krijgen een vergoeding. Slachtoffers van longkanker of keelkanker door asbest kunnen niet terecht bij het AFA, maar Fedris betaalt wel een vergoeding als ze professioneel werden blootgesteld aan asbest.
Enkele cijfers
Tussen 1 april 2007 en 31 december 2016 kregen in totaal 1870 mensen een vergoeding omdat er bij hen mesothelioom was vastgesteld. Tijdens dezelfde periode kregen nog eens 305 mensen een vergoeding voor asbestose. Ten slotte werden 494 mensen het slachtoffer van bilaterale diffuse pleuraverdikkingen - die met asbestose worden gelijkgesteld. Mesothelioom is vrijwel altijd een niet te genezen kanker. De ziekte breekt vaak pas uit 30 tot 40 jaar na de blootstelling aan asbestvezels. Een persoon die wordt getroffen door mesothelioom ontvangt een maandelijkse betaling van 1.757,55 euro. De weduwnaar of weduwe krijgt later een kapitaal van 35.151 euro. In 2016 erkende het AFA 210 nieuwe slachtoffers van mesothelioom en 41 slachtoffers van asbestose of bilaterale diffuse pleuraverdikkingen. De cijfers volgen de trend van de afgelopen jaren en zijn dus relatief stabiel. In Belgie zijn er gemiddeld 2,5 mesothelioomgevallen per 100.000 inwoners.
Profiel van de slachtoffers
De meest getroffen sector is uiteraard de sector die ruwe asbest verwerkte, maar onder de slachtoffers vinden we ook onder meer loodgieters, lassers, metaalarbeiders, bouwvakkers of ook nog arbeiders aan de scheepswerven of dokwerkers. De private sector is veruit het meest getroffen (74% van de slachtoffers). 18% zijn omgevingsslachtoffers. De openbare sector is veel minder getroffen, omdat de beroepen binnen deze sector minder zijn blootgesteld aan asbest. Voor mesothelioom is het aantal vergoede vrouwen 7 maal lager dan het aantal mannen. De meeste slachtoffers ontwikkelen de ziekte (mesothelioom of asbestose) tussen hun 65e en hun 84e verjaardag.
Wetsontwerp
Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block ligt er een wetsontwerp klaar dat het AFA binnenkort bijkomende bevoegdheden geeft. Zo zou er jaarlijks 650.000 euro worden vrijgemaakt om academische studies en preventieprojecten rond asbest uit te voeren. Zo is het de bedoeling om de burger beter te informeren over en te waarschuwen voor de gevaren van asbest.